HOMEGALERIE BIOKONTAKT

TRIPTYCH
Dílo je reflexí tématu identity obsahující kulturní i psychologické vlivy a reference. Vycházím ze svých dětských kreseb a děl, jelikož myslím, že právě v tomto období se člověk noří do peřejí kreativity bez brzdy racionálna. Po formální stránce dílo ovlivňují klasické triptychy, sakrální tvorba, což tvoří spojenou nádobu i s obsahovými náměty díla, které ukazují můj autoportrét stylizovaný do božské entity - demiurga, tvořícího okolní svět, v prostředním výjevu pak pokračuji zobrazením konzumního Edenu McDonaldu - kdo ho jako dítě nemiloval, ať hodí kamenem! Poslední výjev pak představuje jedenácté září - symbolickou smrt mého dětství, jakožto smrt demiurga dětství. Konec kreativních a bezstarostných let plných her.


2021