HOMEGALERIE BIOKONTAKT

NĚCO NOVÉHO
V klauzurní práci na téma „Něco nového“ jsem pracovala primárně s lidským tělem jako takovým a s lidským tělem v rozporu se zažitými stereotypy. V této fotografické sérii, kde se prolínají femininní a maskulinní motivy, šlo především o narušení hranic mezi heterosexualitou a homosexualitu, zobrazení postoje, že není u partnera primární pohlaví či genderová příslušnost, ale osobnost jako taková. Na toto téma se pak váží další otázky jako právě příslušnost k danému pohlaví a vžité vzorce pro ně – např. na muže, který působí v oblasti módy, je dnes nahlíženo jako na gaye nebo přinejmenším zženštilého, oproti tomu třeba žena, řídící prostředek hromadné dopravy, může být vnímána jako „mužatka“.